Privacyverklaring

Per 25 Mei 2018 geldt in Nederland de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een afgeleide van de Europese privacywet: de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet beschermt de privacy van alle inwoners van de Europese Unie.

Praktijk Via Fem, hierna te noemen ‘Via Fem’, dient zich te conformeren aan de AVG, omdat zij in cliëntendossiers persoonsgegevens vastlegt. Dit is enerzijds noodzakelijk om een goede behandeling te kunnen aanbieden en anderzijds wettelijk verplicht door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Het persoonlijk dossier van een cliënt bevat de hieronder vermelde gegevens van de cliënt en wordt nooit aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt:                                    

  • Voornaam en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • IP-adres van het apparaat waarmee u de website https://viafem.nl/ eventueel heeft bezocht;
  • aantekeningen die tijdens de behandeling zijn gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over de organisatorische facetten van de behandeling. Dit betreft bijvoorbeeld het doorgeven van de locatie, datum en tijdstip van een geplande behandeling, of het sturen van een factuur na de behandeling. De aantekeningen die tijdens een behandeling gemaakt worden, kunnen eventueel bij navolgende behandelingen gebruikt worden.

De persoonsgegevens worden handgeschreven op papier vastgelegd. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarna worden ze vernietigd. Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonlijke gegevens en andere informatie die tijdens een behandeling uitgewisseld worden.

Het IP-adres waarmee de website https://viafem.nl/ is bezocht wordt geregistreerd voor het in kaart brengen van het gebruik en klikgedrag van de website, met als doel om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn voor Via Fem geanonimiseerd. Het beheer van de website https://viafem.nl/ staat op naam van Via Fem. De contactgegevens van Via Fem zijn op deze website te vinden.

De AVG stelt dat u als cliënt bepaalde rechten heeft, waar u onder gegeven voorwaarden aanspraak op kunt maken. Zo heeft u het recht om de verwerking van uw eigen persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@viafem.nl.

Heeft u bezwaar tegen de manier waarop Via Fem met uw persoonsgegevens omgaat en komt u na een gesprek niet tot een overeenkomst? Dan kunt u contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.