Reikibehandeling

Tijdens een reikibehandeling draag ik via mijn handen energie over aan jouw lichaam en geest, om de balans tussen beide te herstellen.

Reiki is een complementaire natuurlijke geneeswijze, gebaseerd op het gegeven dat er universele levensenergie bestaat die altijd en overal aanwezig is. Volgens de Japanse filosofie is deze universele energie de onmisbare levenskracht die in alle levende wezens aanwezig is. Het is de bron van liefde, licht, kracht en wijsheid. Tijdens een reikibehandeling wordt deze energie ingezet om het netwerk van energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden.

Opheffen van blokkades

Als je een probleem ervaart, dan kan dat worden waargenomen in je aura, en is er sprake van een blokkade in je energiebanen. In deze energiebanen kunnen blokkeringen ontstaan die je hele energiehuishouding uit balans brengen. Al deze energiebanen zijn met elkaar verbonden via knooppunten, die chakra’s worden genoemd. De toepassing van reiki maakt deze energieblokkades ongedaan, door extra energie door je lichaam te laten stromen.

Overdracht van energie

Reiki werkt niet met persoonlijke energie, maar met energie uit de kosmos. Via de zogenaamde subchakra’s in onze handpalmen, stroomt die kosmische energie altijd in enige mate door jouw lichaam en geest net als door die van anderen. Door handoplegging ben ik in staat om deze energiestroom te sturen en versterkt over te dragen op jouw lichaam. Ik ben dan als het ware een doorgeefluik. Zo kunnen disharmonieën in al je lichaamsdelen worden opgeheven.

Deugddoende ervaring

Een reikibehandeling wordt ingezet bij klachten van zowel fysieke als emotionele aard. Echter wordt deze therapie lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit. Reiki is voor degenen die ervoor open staan vooral een positieve en deugddoende ervaring. Het gaat daarbij niet zozeer om een behandeling, maar om een manier van leven om rust en evenwicht te vinden, je zelfbewustzijn te vergroten en je innerlijke kracht te ontdekken.