Reading en healing

Met een reading richt ik me op het waarnemen van jouw energieveld. Vaak volgt hierop een healing om energieblokkades op te heffen.

Ons energiesysteem bestaat uit verschillende soorten psychische energie, waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. Ik heb me intuïtief ontwikkeld in de waarneming van die energie, om op basis daarvan readings te verrichten. Er zijn drie soorten readingtechnieken die ik daarbij toepas, namelijk de roosreading, aurareading en chakrareading. Meestal worden ze gecombineerd of lopen ze door elkaar heen.

Lees meer

Alles is energie in verschillende vormen en heeft eigen trillingen. Vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en etherische energie. Alles gebeurt in wisselwerking met iets anders. Of het nu gaat om gedachten, handelingen, patronen, overtuigingen, gevoelens, beelden, of adem, alles heeft te maken met energie. Deze energie werkt door op je diepere lagen in je aura. Het leven is constant in beweging en verandering, net zoals de seizoenen van het jaar. Zo zijn ook de atomen die de bouwstenen vormen voor de moleculen in je lichaam continu in beweging. Je gedachten, emoties, de kleine elektrische impulsen in je hart, hersenen, zenuwstelsel en cellen. De pulserende flow van je bloedsomloop naar al je organen, spieren en botten in je lichaam. Het elektromagnetisch veld van elk orgaan. Elke cel van je lichaam wordt doordrenkt met levenskracht door het licht in je DNA.

Roosreading

Bij een roosreading staan de verschillende onderdelen van de roos centraal, zoals de wortels, de doorns, de bladeren, de stengel, de kroonbladeren en de bloem. Tijdens een sessie lees ik deze onderdelen en leg ik ze aan je uit. De onderdelen staan symbool voor verschillende aspecten in het leven, waaronder veiligheid, weerbaarheid, creativiteit, gezondheid, levenshouding, zelfexpressie, bewustzijn en beeldvorming. 

Aurareading

Een aurareading gaat om betekenisgeving aan de kleuren en intensiteit van je aura. Je aura straalt de vitaliteit van je lichaam, je emoties, je gedachten en je geest uit. Je aura is het energieveld dat zich in en om je lichaam begeeft. Je kunt het beschouwen als de uitstraling van je bewustzijn. Eenieders uitstraling is uniek, omdat deze wordt beïnvloed door wat mensen meemaken en hoe ze daarop reageren. Zoals de lucht om ons heen echt is, bestaan aura’s ook echt, ook al zien we deze niet met eigen ogen.

Chakrareading

Tijdens een chakrareading gaat het om de zeven hoofdchakra’s, namelijk de stuit, het heiligbeen, de navel, het hart, de keel, het voorhoofd en de kruin. Deze vertegenwoordigen de thema’s zelfbehoud, zelfvoldoening, zelfbepaling, zelfacceptatie, zelfexpressie, zelfbespiegeling en zelfkennis. Ze zijn verbonden met de energiebanen van de ruggengraat. Via de chakra’s nemen we energie uit onze omgeving op.