In de reguliere, westerse geneeskunde wordt een fysieke of psychische klacht vaak bekeken als iets wat op zichzelf staat. Een arts gaat aan de slag met de klacht waarmee jij komt. De diagnose van de klacht is leidend voor de behandeling die je krijgt. Complementaire zorg ziet de mens als geheel.

Complementaire zorg

In de complementaire geneeskunde zien we het lichaam en de geest van de mens als één geheel. We benaderen ziekte als een signaal van een verstoring van de balans tussen beide. Bij behandeling gaan we zoveel mogelijk uit van het zelfgenezend vermogen van de patiënt.

Hand in hand

Aan de ene kant help ik in mijn werk als dialyseverpleegkundige patiënten die zich in een regulier medisch zorgtraject bevinden. Aan de andere kant behandel ik in mijn eigen praktijk mensen met reiki.

Deze zorg bied ik aan ter ondersteuning en versterking van reguliere zorg. In geen geval is deze vorm van complementaire zorg een vervanging van reguliere zorg. Beide kunnen hand in hand gaan en de een hoeft de ander niet uit te sluiten.