Numerologie is de leer der getallen, gebaseerd op een aantal vaste principes en zo oud als het begin der tijden. Deze leer kan je meer inzicht geven in je persoonlijkheid en levensmissie.

Numerologie houdt zich bezig met symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Vrij vertaald betekent numerologie kennis der getallen. De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk zijn terug te brengen tot getallen.

Unieke trillingsfrequentie

Pythagoras was een Griekse geleerde die circa 600 jaar voor Christus leefde. Hij was de eerste mens die zich uitgebreid in de betekenis van getallen heeft verdiept. Volgens Pythagoras vind je getallen terug in alle processen en omstandigheden van het leven. Hij ging ervan uit dat elk getal een unieke energetische trillingsfrequentie heeft die resoneert met bepaalde eigenschappen.

Energiewaarde berekenen

Met behulp van numerologie kun je daarom een bepaalde energiewaarde berekenen van zaken als je naam, geboortedatum en huisnummer, maar ook van bijvoorbeeld de energie binnen een relatie. Zo biedt numerologie ons de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in wie we zijn, waar onze kansen en beperkingen liggen, wat onze levensopdracht is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren.

Numerologie sessie

Sinds ik de betekenis van getallen heb leren kennen ben ik veel te weten gekomen over mezelf. Tijdens een numerologiesessie deel ik deze kennis graag met jou, zodat wellicht ook jij er kracht uit kunt putten.