Coaching en counseling

Bij begeleiding in de vorm van coaching en counseling gaan we met elkaar in gesprek. Hiermee zetten we een proces van persoonlijke groei in gang.

Bij het zoeken naar oplossingen slaan we vaak een stap over, namelijk bewustwording van wat er aan de hand is. Wanneer je hier inzicht in krijgt, dan is het veel makkelijker om te zien wat je nodig hebt en kun je gericht zoeken naar een passende oplossing. 

Coaching

Coaching is actiegerichte begeleiding met als doel jou te helpen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen. Tijdens de therapie stellen we samen realistische doelen voor de toekomst en geef ik je handvatten om deze te
bereiken. Een diagnose van je geestelijke gezondheid is hierbij niet ter sprake. De gesprekken helpen om gemotiveerd te blijven en snel concrete doelstellingen te behalen.

Counseling

Bij counseling kijken we niet alleen naar je toekomst, maar ook naar negatieve ervaringen die je hebt opgedaan in je verleden. Ik bied je een luisterend oor om te achterhalen waar de kern van je vraagstuk ligt. Op basis daarvan geef ik je aanwijzingen die je helpen je zelfoplossend vermogen aan te spreken. Zo kun je wonden uit het verleden helen en beperkende patronen doorbreken.

Lees meer

Tijdens deze gesprekken komen vaak emoties naar boven, wordt er inzicht verschaft in de problemen of levensvraagstukken en worden zelfbeperkende overtuigingen en patronen verhelderd. De nadruk ligt echter altijd op innerlijke reflectie, bewustwording, groei en de keuze om zelf te beslissen en handelen. Dit kan je helpen om een effectiever leven te leiden en je kwaliteiten te benutten en stimuleren. Vanuit het beredeneren en analyseren in je hoofd, gaan we naar het voelen met je hart.

Afgestemd op jouw behoefte

In veel gevallen wisselen beide vormen van begeleiding elkaar af of lopen ze door elkaar heen. Dat komt doordat ik een sessie afstem op waar jij op dat moment behoefte aan hebt.